Microstega pandalis, Udea ferrugalis, Eurrhypis pollinalis, Eurrhypara hortulata, Ostrinia nubilalis, Diasemia reticularis

Hétérocères> Pyralidae> Pyraustinae

Microstega pandalis

Udea ferrugalis

Microstega pandalis

Udea ferrugalis

Eurrhypis pollinalis

Eurrhypara hortulata

Eurrhypis pollinalis

en accouplement, espèce proche Anania funebris

La pyrale de l'Ortie, Eurrhypara hortulata

envergure 25-28 mm

 

Ostrinia nubilalis

Ostrinia nubilalis

ostrina Ostrina nubilalis

 La Pyrale du maїs, Ostrinia nubilalis 

 

Diasemia reticularis

L'Hydrocampe lettrée,  Diasemia reticularis

envergure 22 mm